Zoeken naar de juiste zorgverzekering

  • mei 27, 2014

Independer vergelijkt nu ook kwaliteit specialistische zorg

Het kiezen van de juiste zorgverzekering wordt steeds belangrijker. Naast prijs, voorwaarden en kwaliteit van de klantenservice wordt kwaliteitsinformatie over beschikbare zorgaanbieders steeds belangrijker.

Zorgverzekeraars sturen verzekerden steeds meer naar door hen geselecteerde zorgaanbieders. Zorgverzekeraars stellen dat zij selecteren op basis van kwaliteit. Maar veel zorgverleners geven aan dat verzekeraars vooral inzetten op een lage prijs. Independer wil transparantie over kwaliteit van ingekochte zorg. Een lastig probleem bij het vaststellen van kwaliteit van zorg is dat er verschillende gedachten zijn over de definitie van kwaliteit. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar methoden om zorgkwaliteit te meten.

Jammer genoeg zijn die methoden nog niet breed beschikbaar. Er zijn momenteel drie bronnen (dimensies) voor kwaliteitsbepaling die al wel breed beschikbaar zijn voor alle ziekenhuiszorg.

  1. Het objectieve medische proces, zoals gemeten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zichtbare Zorg. Vele honderden medische procesindicatoren zijn samengevat in de KWIC-score die door Mediquest werd ontwikkeld
  2. Patiënt perspectieven in de vorm van reviews zoals Zorgkaart en Independer al jaren verzamelen
  3. Expert opinies in de vorm van meningen van huisartsen over specialisten met wie ze samenwerken, die door Mediquest worden verzameld

Uitgangspunten

Tijdens overleg met ziekenhuis, zorgverzekeraars, toezichthouders en patiëntenorganisaties bleek dat elke betrokken partij zijn eigen invalshoek wil kiezen. Het overleg over een gedeelde visie heeft helaas nog niets opgeleverd. Independer ontwikkelde daarom een aanpak die alle beschikbare bronnen combineert. Deze aanpak is vervolgens weer afgestemd met de belanghebbenden. Belangrijkste uitgangspunten zijn daarbij:

  • Kwaliteit binnen ziekenhuis verschilt van afdeling tot afdeling;
  • Er is geen overeenstemming welke kwaliteitsdefinitie het beste is, wel zijn veel spelers het eens dat alle dimensies van kwaliteit minimaal voldoende moeten zijn;
  • De zorg is niet gebaat bij ranglijstjes maar wel bij een verdeling in onder gemiddeld en boven gemiddeld;
  • Consumenten willen over het algemeen niet ver reizen voor zorg en oriënteren zich liever in de regio;
  • Independer wil voorkomen dat verzekerden gedwongen worden naar ondergemiddelde zorgaanbieders te gaan;
  • De meeste consumenten vinden het lastig te kiezen uit ellenlange overzichten met veel details en willen geholpen worden met verantwoorde vereenvoudiging. Volledige details moeten wel altijd beschikbaar blijven.

Wiskundigen van Independer hebben samen met Mediquest een methode ontwikkeld die recht doet aan al deze uitgangspunten.

Bron: KNGF

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers