Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een therapie die zich richt op het verminderen en stabiliseren van lymfe-oedeem. Lymfe-oedeem ontstaat doordat het lymfestelsel dat onder andere eiwitten afvoert, is beschadigd. Dit kan zijn ten gevolge van kanker, bestraling, chirurgie, wondroos of een trauma, maar het kan ook aangeboren zijn. Eiwitten trekken water aan. Bij beschadiging van het lymfestelsel worden de eiwitten onvoldoende afgevoerd. Als eiwitten in het weefsel achterblijven, ontstaat er een oedeem.

In onze praktijk voeren we manuele lymfedrainage volgens een bepaalde methode uit (ad Vodder). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat lymfedrainage het beste werkt als we eerst nek en buik behandelen en daarna pas het aangedane lichaamsdeel. Als we de nek behandelen stimuleren we ook zenuwen die betrokken zijn bij ontspanning. Als uw lichaam ontspant, werkt uw lymfestelsel beter: de diameter van de lymfevaten wordt groter en dus kunnen we meer eiwitten afvoeren dan anders het geval zou zijn. Het behandelen van de buik is belangrijk, omdat onder andere in de darmen talloze lymfeklieren zijn gelegen waar de eiwitten relatief gemakkelijk afgevoerd kunnen worden. Als ruimte gemaakt is in het lymfestelsel door te behandelen via nek en buik, gaan we daarna naar de plaats waar het oedeem echt voor problemen zorgt. De eiwitten die zich hier hebben opgehoopt en die daarmee het oedeem veroorzaken worden geleid naar de vrijgekomen ruimte en vervolgens ook afgevoerd.

Fysiotherapeutische behandeling

Een behandeling lymfedrainage duurt doorgaans 45 minuten en we starten, afhankelijk van de ernst van de klacht, met 2 tot 3 behandelingen per week. Dit klinkt belastend, maar de praktijk wijst uit dat mensen het juist als prettig ervaren; ‘even tijd voor jezelf’. Aangezien ontspanning centraal staat in de behandeling wordt deze dan ook vaak als prettig ervaren. De handvattingen die nodig zijn om het vocht af te voeren zijn bijzonder mild. Elke maand nemen we maten op om zo de geboekte resultaten te kunnen beoordelen. Afhankelijk hiervan wordt in samenspraak met u de frequentie opnieuw bepaald. Soms kunnen we een behandeling afronden, soms is het noodzakelijk dat u op een bepaalde frequentie blijft komen. Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid schade die het lymfestelsel heeft geleden.

Indien nodig, raden wij u aan een compressiekous aan te laten meten, leggen we lymfetaping aan en leren we u hoe u zelf kunt draineren. Voor een chronische machtiging/ vergoeding voor manuele lymfedrainage is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers