Lage rugklachten

Al sinds jaar en dag is lage rugpijn één van de meest behandelde gezondheidsproblemen bij de fysiotherapeut. Met name tussen de 35 en 55 jaar is lage rugpijn een veelvuldige klacht. Desalniettemin komt het eigenlijk wel in praktisch iedere leeftijdscategorie voor. Mogelijk met een andere oorzaak, uiteraard ook passend bij de leeftijd. Zeker twintig procent van de bevolking heeft elk jaar een korte of langere periode last van pijn in de onderrug. Rugklachten kunnen onderverdeeld worden in aspecifieke en specifieke klachten en chronische en acute klachten. Overigens maakt het de patiënt niet uit hoe we het noemen, als het maar opgelost wordt. Onderstaande opsomming is misschien een makkelijk herkenbare verzameling voor u van de meest voorkomende lage rugklachten:

  • Hernia
  • Spit
  • Ischias
  • Scoliose
  • Houding gerelateerde klachten
  • Artrose, slijtage
  • Chronische rugklachten
  • Geblokkeerd bekken
  • Verminderde spiercontrole (instabiliteit)

Symptomen van lage rugpijn

Pijn in de rug, met óf zonder uitstraling naar het been toe. Tintelingen in het been, een doof gevoel in de voet. Pijn doortrekkend naar de lies of een vermoeid, verstijfd gevoel in de bil. De meest belastende factor is ‘zitten’ en lopen wordt ervaren als ergste provocatie. Bukken is soms onmogelijk, een andere keer schiet het in de rug bij een plotselinge kleine beweging. In sommige gevallen durven mensen soms nauwelijks te bewegen, anderzijds kan het ook zijn dat men volkomen uit het lood staat. Dit zijn allemaal symptomen van lage rugpijn, maar waarschijnlijk met een totaal andere oorzaak.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Iedere vorm van rugpijn heeft zijn eigen specifieke verschijningsvorm, maar tussen verschillende rugklachten bestaan er ook zeker overeenkomende en /of overlappende symptomen. Om voor uzelf, als leek, onderscheid te maken tussen de verschillende symptomen of een bepaalde samenhang te ontdekken, is uitermate lastig. Uiteraard kunnen we voor u in deze tekst de meeste voorkomende rugklachten met hun kenmerkende symptomen benoemen, maar ook dan zal er vaak onduidelijkheid kunnen ontstaan vanwege de eerder gemelde overlap van symptomen. We brengen dan ook liever samen met u uw klachten in uw persoonlijke context in beeld en leggen u in de praktijk uit hoe de verschillende symptomen zich tot elkaar verhouden en wat de mogelijke oorzakelijke factoren van uw klachten zijn.

Fysiotherapeutische behandeling

Afhankelijk van de oorzaak van uw klachten (of combinaties van factoren), kunnen we een behandeling starten die voor u op maat gemaakt zal zijn. Uit onderzoek is gebleken dat een aanpak van lage rugklachten door meerdere therapievormen tegelijkertijd te combineren, het beste resultaat geeft. In onze praktijk wordt dit ook onderschreven en uiteraard toegepast.

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers