Chronische pijn

In Nederland leven 2,25 miljoen mensen met chronische pijn. Dit is maar liefst één op de vijf volwassenen! Vaak heeft de belasting van chronische pijn een negatieve invloed op relaties met een partner, familie en vrienden. Hierdoor voelt iemand zich nog rotter, gefrustreerd, boos, verdrietig en/of eenzaam. Uiteraard maakt dit de kans op depressiviteit ook groter. Slaapproblemen komen ook vaak voor bij mensen met chronische pijn. De combinatie van deze factoren zorgt er vervolgens weer voor dat men nog meer pijn voelt…. Kortom; de negatieve spiraal is een feit.

Hulp bieden aan mensen met chronische pijn ervaren wij als een menswaardige manier van hulpverlenen, waarbij een onderdeel van de therapie bestaat uit kennisoverdracht. Belangrijk hierbij is dat we goed naar u luisteren, om zodoende het één en ander in kaart te kunnen brengen. Een eerste kennismaking met onze uitleg van chronische pijn staat hieronder beschreven. De inzichten van hoe men over pijn denkt zijn de laatste decennia overigens aanzienlijk veranderd…

Een tipje van de sluier

Chronische pijn ontstaat door een overgevoeligheid van het zenuwstelsel. Deze overgevoeligheid komt voor in verschillende delen van het zenuwstelsel. Het begint bij de sensoren in je lijf. Het lichaam van iemand met chronische pijn maakt méér sensoren aan, waardoor het lichaam ook méér signalen oppikt. De sensoren worden ook langer geprikkeld dan bij iemand die geen last van chronische pijn heeft. De signalen gaan vervolgens naar het ruggenmerg. Ook de zenuwcellen in het ruggenmerg reageren heftiger dan in een normale situatie. Deze ruggenmergcellen sturen vervolgens het signaal door naar de hersenen. De hersencellen zijn echter ook overgevoelig geraakt, waardoor de boodschap uit het lichaam alsmaar meer vergroot wordt. Het ‘pijnnetwerk’ dat bij de verwerking van signalen betrokken is, gaat bij chronische pijn steeds efficiënter werken. Het is net als fietsen: in het begin moet je je concentreren om je balans te houden, om te sturen én tegelijk te trappen. Naarmate je dit vaak genoeg oefent, gaat dit steeds meer vanzelf. Zo is het ook met pijn: op den duur kan elke prikkel die vanuit de pijnlijke plek komt een gevoel van pijn veroorzaken. Het is ook de reden dat zelfs een aanraking als pijnlijk kan worden ervaren, of dat mensen bepaalde kleding niet meer kunnen verdragen en/ of dat er pijn ervaren wordt door weersveranderingen.

Gelukkig is deze overgevoeligheid in het zenuwstelsel is omkeerbaar! Vanuit de hersenen is er namelijk ook een pijn dempend mechanisme werkzaam, welke de inkomende boodschap kan neutraliseren. Onder invloed van de hersenen worden zo pijnstillende stoffen vrijgemaakt, waaronder endorfine. Deze zijn vele malen krachtiger dan pijnmedicatie en het mooie is dat dit “medicijnkastje” nooit leeg raakt. Je moet alleen weten hoe je dit kastje open krijgt…

Fysiotherapeutische invloed

Toelichting ontvangen over pijn, uw eigen gedachten/ideeën en uw omgang met pijn bespreken, alsmede bewegingstherapie vormen essentiële elementen van de behandeling. Doel van de therapie is ervoor te zorgen dat u meer controle krijgt over de pijn en daarmee weer controle over uw leven. De therapie is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen therapeut en cliënt. Samen stellen we uw doelstellingen vast en gaan we samen aan het werk om deze te realiseren.

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers