Behandeling stress

Stress is een van de meest voorkomende ziektebeelden in onze westerse cultuur. Tegelijkertijd is het ook een van de meest onduidelijke ziektebeelden. Stress staat vaak aangeschreven als oorzaak voor verschillende ziektebeelden. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat stress invloed heeft op de algehele gesteldheid van de mens. Dit zowel op geestelijk, emotioneel en lichamelijk niveau. Het is van belang om onderscheid te maken tussen positieve en negatieve stress. Alleen de negatieve stress bedreigt onze gezondheid.

Positieve stress

Stress is nodig om tot bepaalde prestaties te komen. Positieve stress gaat gepaard met een gevoel van uitdaging. Na het volbrengen van de tot doel gestelde taak neemt de persoon weer de tijd om te ontspannen. Geestelijke en lichamelijke reserves worden nu weer opgebouwd voor de volgende uitdaging.

Negatieve stress

Als je geen kans krijgt om van de stress te herstellen en de herhaling van stress situaties erg hoog ligt, kun je lichamelijk, geestelijk en emotioneel uitgeput raken. Hoe bedreigender u de situatie inschat, hoe sterker de lichamelijke reakties zullen zijn. Als angst en onzekerheid in hoge mate uw inschatting van een bepaalde situatie zal bepalen, zult u waarschijnlijk veel last hebben van negatieve stress.

Symptomen

De stresssignalen komen voor in de vorm van:

  • lichamelijke veranderingen, zoals jeuk, hoofdpijn, maagpijn, spanningstoename van het lichaam, rugpijn, een droge mond, verhoogde hartslag, vochtige handen, trillende handen, enz,
  • verandering in gedachten en gevoelens, zoals een verhoogde prikkelbaarheid, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, interesse en initiatief verlies en een negatief toekomstbeeld, enz,
  • gedragsmatige veranderingen, zoals mopperen, snel praten, sneller schreeuwen, jezelf terugtrekken, te veel of te weinig eten, meer roken of alcohol drinken, enz.

Indien een individu tijdelijk geestelijk en lichamelijk minder kan hebben en de belasting hiervan anderzijds toeneemt, zou iemand overspannen kunnen raken. Aspecten uit de omgeving die voorheen van weinig betekenis waren, gaan een grotere rol spelen voor de desbetreffende persoon. Deze factoren beginnen op een zeer laag niveau maar kunnen in de loop der tijd tot een groot probleem voor deze persoon leiden. Op den duur kan het zelf depressiviteit en / of een burn-out tot gevolg hebben. Daarom is het zaak er in het beginstadium van de aandoening bij te zijn. Dit is echter niet zo gemakkelijk aangezien het ziektebeeld op een dusdanig langzame manier invloed op de persoon krijgt dat het pas in een later stadium opgemerkt wordt. Stress is ook vaak periode gebonden. Het kan zijn dat wanneer een persoon stress heeft, hij dit gedurende een aantal maanden heeft omdat er factoren in zijn werk of privé omgeving zijn die hiertoe leiden. Deze factoren kunnen na een bepaalde tijd verdwijnen en zo ook een gedeelte of de gehele oorzaak voor de stress wegnemen. In zo’n geval zullen de symptomen ook afnemen. In dit voorbeeld kan de stress factor weinig tot geen kwaad. Echter als de stress factor langere tijd aanhoudt kan stress leiden tot het optreden van ernstigere klachten. Op een dergelijk moment heeft de desbetreffende persoon al een zodanige vorm van negatieve stress dat deze niet binnen een korte tijd te behandelen is.

Een bijzondere vorm van stress is het posttraumatisch stress syndroom, waarbij de angststoornis aanwezig is als gevolg van blootstelling aan een ernstig traumatische ervaring. De klachten komen overeen met die van stress alleen is er bij een posttraumatische stress syndroom vaak ook sprake van: niet realistisch denken, onthechting en vervreemding van zichzelf. De klachten bestaan uit herbeleving van de ervaring in de vorm van niet te onderdrukken herinneringen, nachtmerries en illusies.

Behandeling

Een belangrijk gedeelte bij het behandelen van klachten a.g.v. stress is gelegen in het bewustwordingsproces bij de patiënt zelf. Aangezien klachten a.g.v. stress in vele gradaties voorkomen en niet ieder mens dezelfde benadering van de problematiek zal aanspreken, is er niet één behandeling voor het ziektebeeld. Veelal bestaat een behandeling er uit de oorzaak van stress weg te nemen of af te zwakken. Hierbij is vaak een grote rol weggelegd voor psychiaters, en / of psychologen. Het is hun taak er achter te komen waar de werkelijke oorzaak ligt. Dit gaat vaak in combinatie met andere vormen van therapie. Dit kunnen zijn:

  • ontspanningstherapie
  • sport en/of oefeningen
  • spierversterkende oefeningen
  • medicinale therapie, slaaptabletten, ontspannende middelen en antidepressiva.

Bij de behandeling zijn vaak maatschappelijk werkers betrokken om samen met de patiënt te kijken naar de inrichting van zijn dagelijks leven. Door het anders indelen van het dagelijks leven kan de patiënt soms veel beter en meer gestructureerd zijn dag indelen, waardoor bepaalde stressfactoren afnemen. Aangezien er aan stress, en voornamelijk bij posttraumatische stress, ernstige problemen ten grondslag kunnen liggen kan de behandeling een lange periode in beslag nemen.

Behandeling stress

Wilt u meer weten over hoe fysiotherapie kan helpen bij stress?

 

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers