Behandeling reumatoïde arthritis

Reumatoïde artritis is een chronische auto-immuun ziekte die zich manifesteert door ontstekingen in gewrichten. Reumatoïde artritis is een ziekte die vanaf het zestiende levensjaar kan ontstaan. Beneden deze leeftijd heet elke artritis per definitie juveniele chronische artritis. Per jaar komen er in Nederland ongeveer tussen de vijfentwintig en vijftig per honderdduizend inwoners nieuwe patiënten bij . De piek in het ontstaan van de ziekte ligt tussen de veertig en de zestig jaar. Onder de patiënten zijn twee keer meer vrouwen dan mannen.

Artritis: Gewrichtsontsteking
Chronisch: Dit betekend dat de klachten minimaal 3 maanden aanwezig zijn. De ziekte gaat niet meer over en zal gedurende een lange periode actief zijn.
Auto-imuunziekte: Dit zijn ziekten waarvan het ontstaan in vele gevallen wordt toegeschreven aan het vormen van antistoffen tegen het eigen lichaamsweefsel.

Oorzaken

Genetische aanleg speelt een grote rol bij het krijgen van reumatoïde artritis. Ook spelen hormonale factoren een rol bij de aanleg voor het krijgen van reuma.

De primaire oorzaak voor het krijgen van reuma is echter onbekend. Mogelijk is hierbij sprake van niet één, maar meerdere factoren die ten grondslag liggen aan de chronische ontstekingen. Gedacht wordt aan een trigger die het hele proces van ontstekingen tot gevolg kan hebben. Dit zijn mogelijk de T-cellen. Deze T-cellen zijn cellen die tezamen met andere ontstekingscellen een ontsteking in gang houden. Bij reumatoïde artritispatiënten zijn verhoogde hoeveelheden van deze T cellen aangetoond.

Diagnose

Er bestaat geen eenduidige test om reumatoïde artritis aan te tonen. De typische verschijnselen voor reuma zijn terug te vinden in een classificatielijst voor reumatoïde artritis. In deze lijst worden genoemd:

 • ochtendstijfheid,
 • ontstekingen in drie of meer gewrichten,
 • ontstekingen in de handgewrichten,
 • symmetrische ontstekingen,
 • de aanwezigheid van reuma-noduli,
 • bloedonderzoek. De aanwezigheid van een verhoogde bezinking, een verhoogde CRP waarde, en de aanwezigheid van reumafactoren in het bloed wordt gecontroleerd.(nadeel is dat deze verschijnselen zich ook voordoen bij andere aandoeningen; bovendien zullen de waarden in het bloed nauwelijks stijgen als slechts de kleine gewrichtjes betrokken zijn bij het klachtenbeeld)
 • Middels röntgenonderzoek wordt gecontroleerd of het gewricht beschadigd is. Dit zal pas in een verder gevorderd stadium te zien zijn.

Classificatie van reumatoïde artritis is mogelijk als er wordt voldaan aan meerdere criteria. Vaak zal de patiënt pas in een later stadium merken dat er echt iets aan de hand is. Dit komt doordat de ziekte zich heel langzaam ontwikkelt.

Symptomen

De eerste klachten die de patiënt zal ervaren zijn:

 • pijn in en rond de gewrichten,
 • stijfheid in en rond de gewrichten,
 • zwellingen in en rond de gewrichten,
 • roodheid en warmte rond deze zwellingen.

Reumatoïde artritis is een ziekte die zich niet in snel tempo openbaart. De verschijnselen beginnen onschuldig. Op den duur kunnen er echter wel degelijk veranderingen in het lichaam optreden. Deze veranderingen spelen zich voornamelijk af in en om de gewrichten. Door de aanhoudende ontstekingen is er gedurende een lange tijd veel vocht in het gewricht aanwezig. Op den duur kan dit het kraakbeen in het gewricht aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat het bewegen van het gewricht minder soepel en met veel pijn verloopt. Op den duur kunnen ook de banden en pezen van het gewricht worden aangetast wat tot gevolg kan hebben dat het gewricht gaat vervormen. Ook ontstekingen in een vroeger stadium kunnen leiden tot pijn in de gewrichten. Dit heeft tot gevolg dat een persoon slecht en soms bijna niet kan bewegen. De ontstekingen komen over het algemeen niet in alle gewrichten voor. Zo worden gewrichten in de lage rug bijna nooit aangetast. De gewrichten waarin reumatoïde artritis het meest voorkomt zijn:

 • de vingers,
 • de tenen,
 • de elleboog,
 • de schouder,
 • de knieën,
 • de heupen.
 • de nek

Het ziekteverloop

Reumatoïde artritis is een ziekte die niet constant maar wel progressief verloopt. Dit houdt in dat de aandoening nooit zal overgaan en dat men op den duur alleen maar achteruit zal gaan. Dit zal echter niet in een keer gebeuren maar geleidelijk. Het verloop van de ziekte gaat gepaard met aanvallen. Deze aanvallen kunnen variëren van een paar weken tot een jaar. Na een dergelijke aanval gaat het weer een tijdje beter met de patiënt, tot de volgende aanval. Het is echter wel zo dat het niveau waarop een patiënt terugkomt na een aanval slechter is dan het niveau tussen de vorige twee aanvallen.

Gevolgen voor de patiënt

De patiënten krijgen door de ontstekingen veel te maken met ernstige pijnen. Deze kunnen zo erg zijn dat men niet meer in staat is te bewegen of er niet meer door kan slapen. In een later stadium kunnen de ontstekingen leiden tot het vervormen van de gewrichten. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat de desbetreffende functie van de betrokken gewrichten bij deze persoon uitvalt.

Een bijkomend effect is dat een patiënt die veel pijn heeft veel minder gaat bewegen. Dit heeft tot gevolg dat de spierkracht en de algehele conditie achteruitgaan. Verdere gevolgen kunnen zijn moeheid, evenwichtsstoornissen en algehele malaise.

Behandeling

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de paramedische behandeling (waaronder fysiotherapie) er op gericht is de achteruitgang van de patiënt zo minimaal mogelijk te laten zijn. Daarnaast is de behandeling er op gericht de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn of haar dagelijks leven. Om dit zo goed mogelijk te doen is het belangrijk om de patiënt met zijn of haar gebreken te leren omgaan. Indien er voor dit gebrek een goed hulpmiddel voor handen is, dan is dat iets waar een patiënt mee moet leren omgaan. Maar ook de achteruitgang kan redelijk worden tegengegaan of afgeremd. Het is voor het functioneren van de patiënt van groot belang dat zijn of haar mobiliteit op een acceptabel niveau is en dat de conditie op een zo hoog mogelijk niveau blijft.

Behandeling reumatoïde arthritis

Wilt u meer weten over hoe fysiotherapie kan helpen bij reumatoïde arthritis?

 

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers