Oedeemtherapie

Manuele lymfdrainage is een massagevorm die de intentie heeft de werking van het lymfstelsel te stimuleren. Het  teveel aan vocht, al of niet zichtbaar,  wordt door de massage sneller via de lymfebanen afgevoerd.

Het lymfstelsel  speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van de ideale leefomgeving van ons lichaam. De lymfe heeft daarin een voedende, zuiverende en drainerende functievoor onze afweer. Onze afweer verdedigt ons tegen virussen, bacteriën en andere organismen die ons ziek kunnen maken. Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten, lymfeklieren, lymfeklierweefsel.

Lymfevaten

Lymfevaten vormen de kanalen van het lymfestelsel. Deze vaten worden vanuit het lichaamsweefsel gevuld met een kleurloze vloeistof: lymfe. De lymfevaten nemen vocht en afvalstoffen uit het lichaam op. Via steeds grotere lymfevaten komt de lymfe uiteindelijk in de bloedbaan terecht. Voordat de lymfe in het bloed komt, passeert zij ten minste één lymfeklier.

Lymfeklieren

Lymfeklieren zijn de zuiveringsstations van het lymfestelsel: daarin worden ziekteverwekkers – vooral bacteriën en virussen – onschadelijk gemaakt. 

Lymfeklierweefsel

Lymfeklierweefsel komt – behalve in de lymfeklieren – ook voor in andere organen, zoals in de keelholte, de milt, de darmwand en het beenmerg.

Op diverse plaatsen in ons lichaam komen groepen lymfeklieren voor, de ‘lymfeklierregio’s’:

 • in de hals (A)
 • in de oksels (B)
 • langs de luchtpijp (C)
 • bij de longen (D)
 • bij de darmen en achter in de buikholte (E)
 • in de bekkenstreek (F)
 • in de liezen (G)

Wat doen wij?

De door onze gebruikte methode is erop gericht de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht optimaal te benutten. Doordat de vochtdoorstroming in het lymfstelsel gestimuleerd wordt, hebben we niet alleen invloed  op het afnemen van eventuele vochtophopingen, maar wordt de weerstand van het lichaam verhoogd, de stress verlaagd en ook de werking van het hormonale stelsel wordt hierdoor geoptimaliseerd.

Door deze optimalisatie van de doorstroming van vocht in het lichaam kunnen we niet alleen invloed uitoefenen op oedeem, maar zijn er nog tal van andere toepassingsmogelijkheden. Zonder de intentie volledig te willen zijn, volgt hieronder een opsomming bij welke klachten wijzelf al gemerkt hebben dat manuele lymfdrainage goed werkt:

 • Lymfoedeem, meest bekend bij dames met borstkanker, waarbij de lymfklieren in de oksel zijn verwijderd, maar lymfdrainage werkt vaak ook prima bij darmkanker, waarbij sprake is van ophopingen van vocht in de buik. Ook na operaties aan het gezicht bij kanker wordt vaak een toename van vocht geconstateerd, welke goed beïnvloedbaar is.
 • Bij veneuze ophoping van vocht (a.g.v. slechte bloedcirculatie) treedt vaak het verschijnsel van open wonden op. Deze wonden genezen sneller als manuele lymfdrainage wordt toegepast.
 • Dystrofieën.
 • Klachten a.g.v. stress, bijvoorbeeld slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree,  hoofdpijn.
 • Orgaanklachten, zoals bij darmen de ziekte van Crohn.

Na een inventariserend gesprek wordt met u besproken wat de mogelijkheden zijn en wordt een behandeling gestart. De behandeling is vrijwel pijnloos en bestaat voornamelijk uit een specifieke massage techniek. De massage begint bij de centraal gelegen lymfklieren in de hals, en afhankelijk van waar de klachten zich bevinden, gevolgd door massage van de buikstreek, oksels of liezen. Soms wordt na de massage een tape aangebracht die het effect van de behandeling kan verlengen / ondersteunen. Tijdens de behandeling wordt geprobeerd u  zoveel mogelijk te laten ontspannen, zodat het lymfstelsel optimaal gestimuleerd wordt.

Wordt lymfdrainage vergoed?

Onze therapeut is aangesloten bij de landelijke vereniging voor Oedeemtherapeuten en als zodanig ook bekend bij de zorgverzekeraars. Indien u aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar worden alle behandelingen vergoed.

Oedeemtherapie

Wilt u meer weten over hoe fysiotherapie kan helpen met oedeemtherapie?

 

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers