Behandeling knieschijfklachten

Retro patellaire chondropathie of ook wel het patello femorale pijnsyndroom genoemd is een syndroom dat wordt toegeschreven aan een probleem in het gewricht tussen het bovenbeen (=femur) en de knieschijf (=patella). Uit arthroscopisch onderzoek (kijkoperatie) is gebleken dat er een fors verschil bestaat tussen de hoeveelheid klachten en de ernst van de kraakbeenafwijkingen. Als oorzaak wordt vooral overbelasting van het patellofemorale gewricht (=tussen knieschijf en bovenbeen) genoemd, eventueel in combinatie met afwijkingen in de aanleg, zoals x knieën of een ziekte waarbij de knieschijf niet zijn normale vorm heeft. Voor de opvatting dat het patellofemorale pijnsyndroom een voorbode is van arthrose van de knie bestaan geen overtuigende aanwijzingen.

Retropatellaire chondropathie is met gewone foto’s niet met zekerheid te diagnosticeren, ook niet met gerichte knieschijf opnames. De radiologische veranderingen, indien aanwezig, zijn uiterst aspecifiek. Bij symptomen die overeenstemmen met die welke optreden bij RPCP kan een röntgenfoto nodig zijn om andere pathologie uit te sluiten.

Klachten

  • pijn rondom/achter de knieschijf
  • pijn bij traplopen
  • pijn bij aanspannen bovenbeenspieren
  • soms dik na belasting
  • pijn als de knieschijf over het gewrichtsvlak schuift.

Oorzaken

  • overbelasting
  • aandoening kraakbeen
  • X-benen
  • eenzijdige training
  • verkorte spieren

Behandeling

Fysiotherapie kan uitkomst bieden. Door middel van oefentherapie kan de fysiotherapeut ervoor zorgen dat de bovenbeenspieren (quadriceps) sterker worden. Hier zal de nadruk liggen op het versterken van de mediale kop van de quadriceps. Dit zal het slechte sporen (boot in sluis) tegen gaan. Dit oefenen zal ondersteund kunnen worden met een bepaalde tapetechniek, de McConnell techniek (zie onder). Hierbij wordt een ondersteunende oefentape geplaatst om de knieschijf beter te laten sporen. Deze wordt dan meer naar binnen getrokken. Met behulp van een huiswerkprogramma en een oefenprogramma bij de therapeut, zullen de bovenbeenspieren versterkt worden. Tevens zal de fysiotherapeut controleren of alle spiergroepen in het been op de juiste lengte zijn. Bij verkortingen zal hij stretchoefeningen opgeven.

McConnel is een tape methode die bedacht is om pijnvrij te kunnen oefenen bij knieschijfklachten. Er wordt meestal gewerkt met een (witte) ondertape, die eerst zonder rek op de huid wordt aangebracht. Daarna wordt met een (niet-elastische) tape, die over de ondertape wordt aangebracht, de knieschijf in een ander stand getrokken. Er zijn wat discussies over of dit nu daadwerkelijk de sporing van de knieschijf beïnvloedt, maar veel patiënten hebben er baat bij. Hoe er precies getaped gaat worden hangt af van de stand van de knieschijf en van de lokalisatie van de klachten. Ik dacht dat het meestal zo is dat de knieschijf naar binnen (als in: naar mediaal) getrokken wordt, maar hij kan ook naar buiten getaped worden, of schuin, geroteerd, etc. Helemaal afhankelijk van wat er precies aan de hand is, en het kan zelfs zo zijn de fysiotherapeut samen met de patiënt uitprobeert welke manier van tapen de meeste klachtenvermindering geeft. Dit is namelijk niet altijd te voorspellen.

Wetenschappelijk onderzoek

Pex onderzoek

In 2006 doen wij als praktijk mee aan een onderzoek wat gedaan wordt door de afdeling huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC. Hierbij wordt gekeken naar het verschil in twee soorten behandelingen bij klachten van het patello femoraal gewricht. De patiënten worden ondergebracht in twee groepen. De ene groep krijgt alleen adviezen van de aan het onderzoek meewerkende huisartsen. De tweede groep krijgt dezelfde soort adviezen van de huisarts maar zal ook onder behandeling van een fysiotherapeut worden gesteld. De behandeling zal dan bestaan uit een aantal van te voren bepaalde specifieke oefeningen welke van te voren zijn bepaald om een zo groot mogelijke zuiverheid van het onderzoek te verkrijgen. De oefeningen beslaan een periode van 9 behandelingen in ongeveer 6 weken. In die weken zal een aantal steeds zwaarder wordende oefeningen bij de fysiotherapeut gedaan worden. Aan het eind van het onderzoek zal worden bepaald welke patiëntengroep de minste klachten heeft.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact op nemen met de praktijk. Wij zullen u dan graag van meer informatie voorzien.

Behandeling knieschijfklachten

Wilt u meer weten over hoe fysiotherapie kan helpen bij knieschijfklachten?

 

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers