Behandeling spondylolysis & spondylolisthesis

Bij spondylolysis ontbreekt er een stukje in de boog van de wervel. Hierdoor kan de wervel eventueel naar voren glijden.

Bij een naar voren geschoven wervelkolom spreekt men van spondylolisthesis. Meestal vindt dit plaats op de overgang van wervelkolom en heiligbeen (links).

Oorzaak

De oorzaak is gelegen in een aanlegstoornis van de boog van een wervel waardoor deze boog niet geheel verbeend tijdens de overgang van kraakbeen naar bot. Dit komt mogelijk wel bij 6% van de mensen in meer of mindere mate voor.

Symptomen

Patiënten presenteren zich meestal met een overmatig holle onderrug of lage rugklachten (meestal als het afglijden meer dan 25% is ten opzichte van het heiligbeen).

Welke onderzoeken zijn mogelijk?

Röntgenonderzoek van de onderrug in diverse richtingen kan de diagnose geven. De mate van eventuele verglijding kan ook hiermee bepaald worden. Buig- en strekfoto’s kunnen laten zien of de wervelkolom verschuift op het heiligbeen bij bewegen. CT-scans kunnen de uitgebreidheid van het defect in de boog zo nodig beter in beeld brengen, en een MRI kan meer informatie geven als er klachten zijn die een zenuwafklemming doen vermoeden.

Diagnose

Bij de röntgenfoto van de zijkant in staande houding genomen kan de spondylolisthesis waargenomen worden. De röntgenfoto laat een afglijding zien van één van de wervels ten opzichte van de rest van de wervelkolom. Bij de röntgenfoto van opzij kan de afglijding ingedeeld worden in graden. Het Myerding gradering systeem meet het percentage van de afglijding van de wervel ten opzichte van de romp. De graden worden als volgt ingedeeld:

1e graad: 25%
2e graad: 25% t/m 49%
3e graad: 50% t/m 74%
4e graad: 75% t/m 99%
5e graad: 100%*

* Complete afglijding van de wervel, staat bekend als spondyloptosis

Behandelingsmogelijkheden

Bij afwezigheid van klachten hoeft er geen behandeling te volgen. Bij pijnklachten kan het wenselijk zijn om belastende activiteiten (zwaar tillen, bukken, hardlopen, aerobics) te beperken of te vermijden. Een behandeling dat mogelijk kan helpen is een dag of 2 a 3 bedrust, fysiotherapie en / of het innemen van pijnstillers. Het is belangrijk om de instructies en de aanwijzingen van degene waar je onder behandeling staat (bijvoorbeeld de fysiotherapeut, oefentherapeute Cesar, orthomanuele arts, chiropractor etc.) op te volgen. Bij enige beperkingen bij het uitoefenen van je beroep of recreatieve doeleinden zal overlegd moeten worden met de huisarts of de therapeut. Zij kunnen veilige alternatieven voorstellen om de risico’s te reduceren of om ergere rugproblemen te voorkomen.

Uw gewicht dient op een acceptabel niveau te zijn en u kunt een programma volgen met (lichte) oefeningen die door de therapeut worden voorgelegd. Leer tevens de juiste manieren om dingen op te tillen en let op de houding. Slechts in zeldzame ernstige gevallen kan het operatief vastzetten van het betreffende niveau in de rug overwogen worden.

Prognose

De meeste mensen hebben opvallend weinig klachten, afgezet tegen het feit dat de afwijking relatief frequent voorkomt. Of op latere leeftijd toch uitgebreidere aanpassing van de belasting nodig is, dan wel frequentere begeleiding wenselijk is, of uiteindelijk toch een operatie nodig is, is moeilijk te voorspellen.

Behandeling spondylolysis & spondylolisthesis

Wilt u meer weten over hoe fysiotherapie kan helpen bij spondylolysis & spondylolisthesis?

 

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers