Behandeling belasting – belastbaarheid

“Een last of gewicht dat gedragen moet worden of dat op een individu rust.” Dit kan een last zijn in gewicht, maar ook een last op geestelijk niveau. Is de last op geestelijk niveau dan is de last in dat geval de psychische druk die er op een individu wordt uitgeoefend.

Belastbaarheid

Dit is de last die een individu of een gedeelte van het individu kan dragen. Ook dit kan zowel op het geestelijke niveau als op het lichamelijk niveau zijn.

Het fysiotherapeutische belang van belasting/belastbaarheid

Binnen de fysiotherapie moet altijd gelet worden op de belasting en de belastbaarheid. Patiënten die bij de fysiotherapeut komen hebben vaak een verstoorde verhouding tussen de belasting en de belastbaarheid. Je zou de behandeling kunnen vergelijken met een weegschaal met aan de ene kant de belasting en aan de andere kant de belastbaarheid. Bij deze weegschaal mag de belasting niet zwaarder wegen dan de belastbaarheid. Is dit het geval dan kan fysiotherapeut het verschil oplossen door aan de ene kant de belasting af te laten nemen en / of aan de andere kant de belastbaarheid iets te laten toenemen.

De fysiotherapeut moet dus goed rekening houden met de belasting die hij aan een patiënt oplegt. Deze mag niet te laag zijn omdat er dan geen resultaat uit de behandeling naar voren komt maar mag ook niet te hoog liggen omdat dat de klacht (tijdelijk) kan verergeren. Bij de behandeling speelt ook de afstemming tussen enerzijds de belasting en anderzijds de belastbaarheid een grote rol. De fysiotherapeut kan een patiënt instrueren de belasting omlaag te brengen of door bijvoorbeeld te oefenen de belastbaarheid omhoog brengen.

In het eerste geval pakt men hetgeen de patiënt belast aan. Dit kunnen van allerlei factoren zijn bijvoorbeeld de werkomgeving van de patiënt, overgewicht, houding enz, enz. In het tweede geval pakt men de belastbaarheid van de patiënt zelf aan. Dit kan de therapeut doen door de patiënt te trainen zodat de patiënt een hogere belasting aan kan. De patiënt is als het ware in staat meer last te torsen dan voorheen.

Behandeling belasting – belastbaarheid

Wilt u meer weten over hoe fysiotherapie kan helpen bij belasting – belastbaarheid?

 

Behandeling veel voorkomende aandoeningen | Privacy policy | Afspraak maken

© Fysiotherapie Spijkenisse - Fotografie: Romy Koppers