Manuele Therapie

Wat is Manuele Therapie ?

Manuele TherapieManuele Therapie is een vorm van onderzoek en behandelen van functiestoornissen van gewrichten, waarbij, na analyse van het individuele bewegingsapparaat, getracht wordt door het uitvoeren van specifieke mobilisaties en manipulaties aan botstukken, veranderde gewrichtsfuncties in de gewrichten van alle bewegingsketens van het menselijk lichaam te optimaliseren. Hoewel de opleiding tot manueel therapeut toegankelijk is voor artsen en fysiotherapeuten, ligt de uitoefening van de manuele therapie voornamelijk in handen van manueel therapeutisch geschoolde fysiotherapeuten. Dit is niet zo verwonderlijk, daar de achterliggende kennis van zowel het gezonde bewegingsapparaat als van veranderingen in vorm en functie daarvan, goed aansluiten bij de deskundigheid van de fysiotherapeut. De moderne manuele therapie heeft zich in Nederland de laatste 30 jaar sterk ontwikkeld. Er zijn verschillende manuele therapie methoden en dus ook verschillende opleidingen manuele therapie. De manueel therapeuten in onze praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Manueel Therapeuten (NVMT) en zijn opgenomen in het register van Manueel therapeuten.

 

Voor wie is de manueel therapeut ?

De indicatie voor manuele therapie is de stoornis in het bewegingsapparaat die zich uit in klachten. Hierbij staan centraal de wervelkolom (hoofd, hals, borst, lendenen, bekken) en de ledematen. De voornaamste klachten zijn pijn en/of beperkt bewegen en kunnen hun oorsprong hebben in een diversiteit van oorzaken. Wat doet de manueel therapeut ? Het manueel therapeutisch onderzoek bestaat uit een oriënterend gesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van algemeen orthopedische en neurologische onderzoekstechnieken in combinatie met specifiek manueel therapeutische metingen, handgrepen en testen. Het doel hiervan is om de functiestoornissen, waaruit de klachten zijn ontstaan, c.q de klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen, te analyseren. Als na onderzoek blijkt dat aanvullende diagnostiek (zoals röntgen, laboratorium enz.) wenselijk is, wordt contact opgenomen met de verwijzend arts of specialist. Indien na onderzoek blijkt dat behandeling zinvol is, wordt in overleg met de patiënt het behandelplan vastgesteld. De behandeling kan bestaan uit: Specifieke handgrepen uitgevoerd met zachte druk of trek aan botstukken van gewrichten in de gehele bewegingsketen, waarin tijdens het onderzoek de stoornis werd vastgesteld, Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms wordt deze behandeling aangevuld met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk, In bepaalde gevallen worden door de patiënt specifieke bewegingen uitgevoerd op aanwijzing van de therapeut om de herwonnen beweeglijkheid te behouden en/of te verbeteren. Na afloop van elke behandeling wordt het resultaat beoordeeld. Ook voorafgaand aan een volgende behandeling wordt de situatie weer beoordeeld. Soms kan er na een behandeling wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal. Nederlandse Vereniging van Manueel Therapeuten (NMVT) Hoe komt u bij een manueel therapeut terecht ? Om manueel therapeutisch behandeld te worden is een verwijzing nodig van huisarts of specialist.

 

Wie betaalt de manueel therapeut ?

De behandeling wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Raadpleeg voor de zekerheid daarvoor uw polisvoorwaarden.

Hoe wordt de kwaliteit van de manueel therapeut gewaarborgd ? De manueel therapeut is een specialist op het gebied van diagnostiek bij en behandeling van stoornissen van het bewegingsapparaat. Zijn specifieke deskundigheid is gebaseerd op een, postacademiale of postuniversitaire opleiding, waarvoor de opleiding fysiotherapie of geneeskunde de basis vormt. De opleiding tot manueel therapeut duurt vier jaar en omvat een intensieve scholing in de kennis van de bouw en functie van het menselijk bewegingssysteem en in de ziekteleer, specifiek toegespitst op aandoeningen die hun oorsprong vinden in: stoornissen van bewegingssysteem, stoornissen van organen en/of het zenuwstelsel, welke gevolgen hebben voor de vorm en/of de functie van het bewegingssysteem. Veel aandacht wordt besteed aan specifiek diagnostische technieken en de daaruit voortvloeiende individueel gerichte manueel therapeutische handelingen. De gediplomeerde manueel therapeuten kunnen lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), die als vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF). Na de opleiding inclusief een intensieve stage doorlopen te hebben, volgt een afsluitend examen. Het met goed gevolg afleggen van dit examen geeft recht op het schooldiploma, waarmee men lid kan worden van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Opname in het register van Manueel Therapeuten is dan mogelijk. De geregistreerde manueel therapeut is verplicht zich bij en na te scholen om deze registratie te continueren.

© 2016 Alle rechten voorbehouden Fysiotherapie Spijkenisse - privacy policy