Fysiotherapie

Wat is Fysiotherapie ?

fysiotherapieFysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Degene die alles afweet van ’de mens in beweging’, is de fysiotherapeut. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Fysiotherapie wordt in Nederland beoefend door een beroepsgroep die bestaat uit ruim 20.000 goed opgeleide fysiotherapeuten. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in zijn werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is, zal ik hieronder proberen uiteen te zetten.

 

Voor wie is de fysiotherapeut ?

Jaarlijks gaan zo’n 2 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten die opgedaan zijn tijdens het werk of als gevolg van een ’verkeerde’ beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken. Er kan sprake zijn van zwelling, soms zijn er problemen met de ademhaling. Een fysiotherapeut onderzoekt dan de mogelijke oorzaak.

 

Wat doet een fysiotherapeut ?

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een particuliere praktijk zoals de onze of naar een fysiotherapeut in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleeghuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten te krijgen, door u eerst vragen te stellen en u te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen we samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. De meest voor de hand liggende manier voor de fysiotherapeut om u te behandelen zijn oefeningen geven en massage. Vaak worden ze gecombineerd. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn ’t meest bij gebaat. Centraal staat bij de fysiotherapeutische behandeling in onze praktijk dat de patiënt zelf actief meewerkt aan het herstel. Door uw oefeningen te blijven doen en de instructies te blijven volgen. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel. Indien u goed aangeeft wat u voelt en uitleg vraagt wanneer u iets niet duidelijk is, kunnen we tot een optimaal resultaat komen. Dit kan zijn gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk gaan of, als u in een instelling verblijft, eerder naar huis terugkeren. Ook speelt de fysiotherapeut zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen en wordt geprobeerd een positieve bijdrage aan het terugdringen van bijvoorbeeld ziekteverzuim te leveren. Fysiotherapie helpt om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.

In de fysiotherapeutische benadering speelt de balans tussen belasting en belastbaarheid van een individu een centrale rol. Belasting is de hoeveelheid kracht die op een bepaald moment op het lichaam inspeelt. Een gezonde hoeveelheid belasting is nodig om optimaal te kunnen functioneren. Belastbaarheid is de hoeveelheid (in)spanning die het lichaam tijdens een bepaalde periode kan verdragen. Indien de balans tussen beide factoren verstoord is, kunnen stoornissen ontstaan. Onderbelasting (te weinig bewegen) kan klachten in stand houden of zelfs veroorzaken, maar een grotere belasting dan de belastbaarheid aankan, kan ook klachten veroorzaken. De patiënt leert bij ons het evenwicht tussen de individuele belasting & belastbaarheid zelf te herstellen. Natuurlijk wordt de patiënt in dat proces wel goed begeleid.

 

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht ?

Het is tegenwoordig mogelijk om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een afspraak. In sommige gevallen gaat u toch eerst met een klacht naar de huisarts. Die verwijst u mogelijk weer door naar de fysiotherapeut. Ook een specialist of een tandarts kan dat doen. De fysiotherapeut kan ook een consultatief onderzoek doen. Verwijzer en fysiotherapeut wisselen met uw goedkeuring onderling patiënteninformatie uit indien u hiermee gebaat zou kunnen zijn en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft mogelijkerwijs adviezen voor eventuele vervolgbehandeling.

 

Wie betaalt de fysiotherapeut ?

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar (afhankelijk van uw eigen verzekering). Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt er naar informeren bij uw verzekeraar of ziekenfonds.

 

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd ?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Dit is voor u een extra zekerheid dat de kwaliteit blijft gewaarborgd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF en zijn zowel in het BIG register, als het kwaliteitsregister opgenomen.

© 2016 Alle rechten voorbehouden Fysiotherapie Spijkenisse - privacy policy